วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

 

"การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 วันที่จัดการฝึกอบรม ดังนี้

โดยวิทยากร
- นพ.ธนดล โรจนศานติกุล แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน รพ.จุฬาลงกรณ์
- ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
- พยาบาล ประจำศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม

กรุณาโทรสำรองที่นั่งฝึกอบรมล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-218-0568 ในเวลา 08.00-16.00 น.
ด่วน! รับสมัครจำนวนจำกัด รุ่นละ 10-20 คน เท่านั้น!

http://www.chula.ac.th/news/200912w4/20091204_02.html

--
twitter
mondayblog /senateblog
tuesdayblog/designblog
wednesdayblog/senateblog
thursdayblog/blog1951/sunnews9
fridayblog/9fridayblog
saturdayblog /kratongblog
sundayblog /chun1951
http://www.sahavicha.com
http://teetwo.blogspot.com/2008/04/1_28.html

ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์<< หน้าแรก

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

สมัครสมาชิก บทความ [Atom]